Aktywny Samorząd – Szansa dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

W XXI wieku, w świecie internetu, komputeryzacji i szybkiego rozwoju technologii informatycznej, posiadania komputera jest dla każdego człowieka bardzo kluczową sprawą. Miliony ludzi na świecie, korzystając codziennie z komputera za jego pośrednictwem komunikuje się z innymi, wyszukuje informacje w obszarach zawodowych i osobistych, pracuje, uczy się i bawi. Dostęp i obsługa, do tak potężnego narzędzia jak komputer, jest możliwy przez każdego z Nas, i żadna niepełnosprawność nie powinna być tutaj barierą czy ograniczeniem. Czy zatem Osoba Niewidoma czy Słabowidząca, może w pełni korzystać z dobrodziejstw komputera i internetu? Oczywiście, nic bardziej prostego!

W Polsce – możliwości dla niewidomych i słabowidzących

NiewidomyW Polsce Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyszedł naprzeciw oczekiwaniom osobom Niewidomym i Słabowidzącym, i przy pomocy władz i administracji szczebla powiatowo-gminnego, stworzył program dofinansowania „Aktywny Samorząd”. Program ten stwarza niepowtarzalną szansę na dofinansowanie w zakupie sprzętu/oprogramowania komputerowego i specjalistycznego dla Osób Niewidomych i Słabowidzących oraz dofinansowanie na szkolenie w zakresie nowo nabytego sprzętu i oprogramowania.

W ramach „Aktywnego Samorządu” Osoba Niewidoma i Słabowidząca, w module I, obszaru B można skorzystać z dofinansowania w dwóch Zadaniach:

1. Zadanie 1 :
- dla osoby niewidomej – 30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł,

2. Zadanie 2 :
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – 2000zł,

Można zatem otrzymać konkretne środki pieniężne na zakupu komputera specjalnie dostosowanego do obsługi przez osoby z problemami widzenia, urządzenia specjalistyczne codziennego użytku pomagające nam w codziennych czynnościach życiowych jak lupki elektroniczne, powiększalniki, odtwarzacze książki mówionej, mówiącą nawigację GPS czy już bardziej specjalistyczne urządzenia brajlowskie jak drukarki brajlowskie, monitory brajlowski, notatniki brajlowskie,papier brajlowski.

Zachęcamy zatem tych wszystkich Państwa do udania się do najbliższego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i skorzystanie z programu „Aktywny Samorząd”. Warto otworzyć się na otaczający nas świat i ludzi!

Artykuł powstał dzięki współpracy z firmą Harpo


Comments are closed.